Wpis do rejestru PPE Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

data aktualizacji 07 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:
1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Firmę Oponiarską Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy. 

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.