Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Danwood Holding SA

data aktualizacji 11 kwietnia 2018

 Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Danwood Holding SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Pekao Investment Banking SA).