Komunikat KNF ws. restrukturyzacji SKOK Rafineria

data aktualizacji 06 kwietnia 2018

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 21 marca 2018 r. wpłynęło zgłoszenie od jednego banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria. Biorąc pod uwagę wniosek banku dotyczący przedłużenia terminu na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 16 maja 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.