Wpis do rejestru PPE w Cargill Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Belchim Crop Protection Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 kwietnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Cargill Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:  

-    NN Subfundusz Gotówkowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji,

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Belchim Crop Protection Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.