Wpis do rejestru PPE w „Centrum Medycznym Józefów” sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie

data aktualizacji 03 kwietnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • „Centrum Medyczne Józefów” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie.

Zarządzającym jest PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.