Wpis do rejestru PPE w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu oraz w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu

data aktualizacji 29 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu.

Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.