Wpis do rejestru PPE w spółce Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie

data aktualizacji 27 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Fabrykę Kotłów „SEFAKO” spółkę akcyjną z siedzibą w Sędziszowie.

Zarządzającym jest:
MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- MS Płynnościowy,
- MS Obligacji,
- MS Akcji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółkę akcyjną z siedzibą  w Warszawie.