Wpis do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym „COMEX”

data aktualizacji 23 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „COMEX” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarządzającym jest PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.