Komunikat KNF dotyczący restrukturyzacji SKOK Rafineria

data aktualizacji 21 marca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2018 r. podjęła jednogłośnie 1decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Rafineria (SKOK Rafineria) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Rafineria na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Rafineria przez bank. 

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 4 kwietnia 2018 r. włącznie. Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Rafineria, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

______________________
1  W głosowaniu udział wzięli: M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, A. Kaźmierczak, Z. Sokal.