Wpis do rejestru PPE w spółkach RENISHAW, Thomson Reuters i Novatek Polska

data aktualizacji 21 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego:

1)     w dniu 20 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

  • „RENISHAW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Energia Medycyna Ekologia,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji NOWA EUROPA,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Dłużny Aktywny. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    w dniu 21 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

  • Novatek Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Energia Medycyna Ekologia,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji Nowa Europa,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3)    w dniu 21 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

  • Thomson Reuters (Markets) Europe SA spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.