Zatwierdzenie prospektu emisyjnego LS Tech-Homes SA

data aktualizacji 14 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).