Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach CP RE sp. z o.o., CP RE sp. z o.o. oddział Centrum Logistyczne Dwory i Grupa Azoty „Koltar” sp. z o.o.

data aktualizacji 14 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

 • CP RE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Gotówkowy, 
 • NN Subfundusz Obligacji, 
 • NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 
 • NN Subfundusz Zrównoważony, 
 • NN Subfundusz Akcji, 

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Perspektywa 2045, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2040, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2035, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2030, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2025, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2020, 

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 
 • NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L), 
 • NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 
 • NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L). 
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

 • CP RE sp. z o.o. oddział Centrum Logistyczne Dwory w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu.

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Gotówkowy, 
 • NN Subfundusz Obligacji, 
 • NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 
 • NN Subfundusz Zrównoważony, 
 • NN Subfundusz Akcji, 

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Perspektywa 2045, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2040, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2035, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2030, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2025, 
 • NN Subfundusz Perspektywa 2020, 

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

 • NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 
 • NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L), 
 • NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 
 • NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3)    program tworzony, w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przez:

 • Grupę Azoty „Koltar” sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.