Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach Mitutoyo Polska sp. z o.o. i Masterpress S.A.

data aktualizacji 08 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Masterpress spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • „Mitutoyo Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
Zarządzającym jest:
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Allianz Akcji,
- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Allianz Selektywny,
- Allianz Stabilnego Wzrostu,
- Allianz Aktywnej Alokacji,
- Allianz Obligacji Plus,
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
- Allianz Pieniężny,
- Allianz Akcji Globalnych,
- Allianz Obligacji Globalnych,
- Allianz Surowców i Energii,
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.