Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego Famur SA

data aktualizacji 08 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne:

  • Famur SA z siedzibą w Katowicach sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.).