Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w AIR Products Sp. z o.o. Oddział Spawalnictwo w Siewierzu

data aktualizacji 01 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    AIR Products spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Spawalnictwo w Siewierzu z siedzibą w Siewierzu.

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

 • NN Subfundusz Gotówkowy,
 • NN Subfundusz Obligacji,
 • NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 • NN Subfundusz Zrównoważony,
 • NN Subfundusz Akcji,

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

 • NN Subfundusz Perspektywa 2045,
 • NN Subfundusz Perspektywa 2040,
 • NN Subfundusz Perspektywa 2035,
 • NN Subfundusz Perspektywa 2030,
 • NN Subfundusz Perspektywa 2025,
 • NN Subfundusz Perspektywa 2020.

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

 • NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
 • NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
 • NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L).
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.