Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach Centrum Medyczno-Diagnostyczne i Pharma Centrum

data aktualizacji 23 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Centrum Medyczno-Diagnostyczne spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.
•    Pharma Centrum spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennicy.


Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.