Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Banku Spółdzielczym w Księżpolu i Fundacji Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

data aktualizacji 22 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Bank Spółdzielczy w Księżpolu z siedzibą w Księżpolu.

Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie.

•   Fundację Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Sejf +,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji Nowa Europa,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.