Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach Théa Polska, „Vibracoustic Polska” i Jeppesen Poland

data aktualizacji 12 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Théa Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Gotówkowy,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
-  NN Subfundusz Akcji,
2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020,
3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
- NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

• „Vibracoustic Polska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach.

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Gotówkowy,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji,
2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

•   Jeppesen Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarządzającym jest:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor Zrównoważony,
- Investor Akcji,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Płynna Lokata,
- Investor Obligacji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.