Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach GPEC Energia oraz BNY Mellon (Poland)

data aktualizacji 11 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy tworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    GPEC Energia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Sejf +,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji Nowa Europa,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

•    BNY Mellon (Poland) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zarządzającym jest:
ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
-    ESALIENS Subfundusz Akcji,
-    ESALIENS Subfundusz Strateg,
-    ESALIENS Subfundusz Obligacji,
-    ESALIENS Subfundusz Pieniężny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.