Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Getin Noble Bank SA

data aktualizacji 10 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750.000.000 złotych. (firma inwestycyjna: Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).