Komunikat w sprawie wpisów do rejestru PPE w spółce Sitech oraz Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

data aktualizacji 27 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego tworzone przez:

•    Sitech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Września oddział w Chociczy Małej z siedzibą w Chociczy Małej.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

•    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście spółkę akcyjną z siedzibą w Szczecinie.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Sejf+,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 
-    PZU Energia Medycyna Ekologia,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji NOWA EUROPA,
-    PZU Telekomunikacja Media Technologia,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie.