Komunikat w sprawie wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych

data aktualizacji 20 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące dwa programy w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

1.    Novol sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Promonovo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Fortec sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji Nowa Europa,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2.    Electropoli Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej.

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji NOWA EUROPA,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.