Dodatkowy czas na zgodę banku na przejęcie Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

data aktualizacji 05 kwietnia 2016