Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce CMA CGM Polska

data aktualizacji 15 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•    CMA CGM Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Zarządzającym jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie.