Uchylenie decyzji ws. żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Orco Property Group

data aktualizacji 14 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 grudnia 2017 r. uchylono decyzję w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Orco Property Group SA z siedzibą w Luksemburgu.

Powyższa decyzja, skutkiem której w dniu 15 grudnia 2017 r. zostanie wznowiony obrót akcjami Spółki na rynku polskim, związana jest z decyzją luksemburskiego organ nadzoru - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) o planowanym wznowieniu w dniu 15 grudnia 2017 r. obrotu akcjami Spółki na rynku luksemburskim.

Informacje CSSF dotyczące Spółki znajdują się w poniższych linkach: