Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE

data aktualizacji 12 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    przedsiębiorcę Wojciecha Pawłowskiego, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Pawłowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „CERKAMED” z siedzibą w Stalowej Woli.

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.