Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółkach Cisco Systems Poland i Danfoss Power Solutions oraz Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

data aktualizacji 01 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy:

1.   W formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Cisco Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
1.   NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
•    NN Subfundusz Gotówkowy,
•    NN Subfundusz Obligacji,
•    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
•    NN Subfundusz Zrównoważony,
•    NN Subfundusz Akcji.
2.   NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
•    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2020.
3.   NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
•    NN Subfundusz Depozytowy (L),
•    NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),
•    NN Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L),
•    NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L),
•    NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
•    NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
•    NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L),
•    NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L),
•    NN Subfundusz Japonia (L),
•    NN Subfundusz Nowej Azji (L),
•    NN Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L),
•    NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L),
•    NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2.    W formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Danfoss Power Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zarządzającym jest:
1.   NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
•    NN Subfundusz Gotówkowy,
•    NN Subfundusz Obligacji,
•    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
•    NN Subfundusz Zrównoważony,
•    NN Subfundusz Akcji.
2.   NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
•    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
•    NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3.    W formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie z siedzibą w Janikowie.

Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.