Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego R22 S.A.

data aktualizacji 30 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,B,C i D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce).