Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Tower Investments S.A.

data aktualizacji 27 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ S.A.).