Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego Veolia Energia Poznań S.A.

data aktualizacji 24 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne:

  • Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski Trigon S.A. z siedzibą w Krakowie).