Upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże”

data aktualizacji 23 listopada 2017


Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy wydał w dniu 21 listopada 2017 r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” (SKOK Wybrzeże) – sygnatura akt  VI GU 596/17.
 
Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże  z dniem 15 września 2017 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Więcej informacji o decyzji KNF.