Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce AIR Products

data aktualizacji 22 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 21 listopada 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:


AIR Products spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


Zarządzającym jest:

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
       - NN Subfundusz Gotówkowy,
       - NN Subfundusz Obligacji,
       - NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
       - NN Subfundusz Zrównoważony,
       - NN Subfundusz Akcji.

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
       - NN Subfundusz Perspektywa 2045,
       - NN Subfundusz Perspektywa 2040,
       - NN Subfundusz Perspektywa 2035,
       - NN Subfundusz Perspektywa 2030,
       - NN Subfundusz Perspektywa 2025,
       - NN Subfundusz Perspektywa 2020.

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
       - NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
       - NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
       - NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.