Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego HOLLYWOOD SA

data aktualizacji 08 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • HOLLYWOOD SA z siedzibą w Sierpcu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, D, E, F, G, H, I i J HOLLYWOOD SA (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).