Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki MNI SA

data aktualizacji 08 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 7 listopada 2017 r. skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

  • MNI SA z siedzibą w Warszawie

z powodu opublikowania przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2017 r.