Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Marvipol Development SA

data aktualizacji 07 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:
  • Marvipol Development SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (firma inwestycyjna: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).