Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego RAFAKO S.A.

data aktualizacji 03 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K (oferującymi są Dom Maklerski PKO BP SA i Trigon Dom Maklerski SA).