Komunikat w sprawie przedłużenia terminu zawieszenia obrotu akcjami spółki MEDIATEL S.A.

data aktualizacji 02 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 31 października 2017 r. przedłużono zawieszenie obrotu akcjami spółki 

  • MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 30 listopada 2017 r. 
Powodem przedłużenia terminu zawieszenia obrotu akcjami spółki jest przekazanie przez spółkę informacji, że termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r. zostanie przez spółkę opublikowany do dnia 30 listopada 2017 r. przez co nie zostanie dotrzymany termin publikacji przedmiotowego raportu, wskazany wcześniej na dzień 31 października 2017 r.