Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.

data aktualizacji 30 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 27 października 2017 r. skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki:

  • LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie
z powodu opublikowania przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2017 r.