Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Morawiec Transport

data aktualizacji 18 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Morawiec Transport spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji Nowa Europa.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego  przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.