Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ

data aktualizacji 13 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J (oferującym jest Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie).