Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego NanoGroup SA

data aktualizacji 13 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A,C i F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,B,C,D i F oraz praw do akcji serii F (oferującymi są Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie).