Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alior Banku SA

data aktualizacji 13 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 200 000 000 złotych (oferującym jest Biuro Maklerskie Alior Banku SA).