Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Cognor Holding SA

data aktualizacji 05 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju, w związku z ofertą publiczną akcji emisji nr 11 i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emisji nr 11 i nr 12 oraz praw do akcji emisji nr 11 (oferującymi są mBank SA i Pekao Investment Banking SA).