Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie

data aktualizacji 19 września 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie z siedzibą w Strzelinie.

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Sejf +,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.