Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Globalnej Strategii Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji 30 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii K, L, M, N, O i P (oferującym jest: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).