Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

data aktualizacji 28 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny podstawowy:

  • MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach programu publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 zł. (oferującym jest: Biuro Maklerskie Alior Banku).