Spotkanie Przewodniczącego KNF z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń ws. likwidacji szkód po nawałnicach

data aktualizacji 24 sierpnia 2017

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski spotkał się w czwartek, 24 sierpnia br. z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji skutków nawałnic, jakie w ostatnim czasie przeszły nad Polską. Przewodniczący KNF zwrócił się z apelem do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego dotyczącym uproszczenia oraz przyspieszenia ścieżki likwidacji szkód po nawałnicach, a także wzbogacenia oferty skierowanej do poszkodowanych. Jednocześnie podziękował zakładom za podjęte dotychczas działania. Znaczna liczba zakładów ubezpieczeń wdrożyła już specjalne procedury uproszczonej likwidacji szkód, a także znacząco zwiększyła zasoby osobowe dedykowane pomocy osobom poszkodowanym. Przewodniczący KNF poinformował, że Urząd KNF oczekuje, aby zakłady ubezpieczeń przekazały informacje na temat podjętych dotychczas działań związanych z likwidacją szkód po nawałnicach, a także planu dalszych działań. Urząd KNF przekaże do publicznej wiadomości w formie komunikatu informację zbiorczą otrzymaną od zakładów ubezpieczeń w piątek (25 sierpnia br.) w godzinach popołudniowych. Zakłady ubezpieczeń zadeklarowały również opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie postępowania wobec zdarzeń o podobnej skali w przyszłości.

fot_1   fot_3   fot_2