Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Celgene

data aktualizacji 14 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 11 sierpnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

• Celgene sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.