Komunikat w sprawie skrócenia okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

data aktualizacji 09 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), decyzją z dnia 8 sierpnia 2017 r. skrócono zawieszenie obrotu akcjami spółki: 

  • TERMO2POWER S.A. z siedzibą w Warszawie 

w związku z opublikowaniem przez Spółkę raportem bieżącym nr 72/2017, w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, powiadomień o transakcjach dokonywanych na akcjach Spółki.