Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki TERMO2POWER S.A.

data aktualizacji 03 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • TERMO2POWER S.A. od dnia 3 sierpnia 2017 r. 

z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ustalił, iż nie zostały przekazane do publicznej wiadomości istotne informacje, których publikacji wymaga art. 19 rozporządzenia MAR.